Logística

Actualment la nostra flota de transport i les agències col·laboradores en l’àmbit nacional ofereixen

un servei global als nostres clients, representat per diferents tipologies de transport:

 

Transport frigorífic o transport em general, que es deriva en:

Transport de càrrega fraccionada

Càrregues completes nacionals i internacionals

Servei urgent “porta a porta”

 

Tots aquests serveis ens permeten garantir als nostres clients

una major eficàcia per tal que s’acompleixin els seus compromisos.